BTW berekenen, hoe doe je dat?

BTW berekenen, hoe doe je dat?

door Irene

Btw is voor veel ondernemers een knelpunt. De btw-aangifte zorgt vaak voor veel stress. In dit artikel wil ik je duidelijkheid geven over btw berekenen.

Wat is btw?

Btw betekent Belasting Toegevoegde Waarde. De belastingdienst noemt dit ook wel omzetbelasting. Omzetbelasting is belasting op de verkoop van producten en diensten. De btw wordt betaald door je klant. Jij, als ondernemer moet de btw afdragen aan de belastingdienst.
Als je inkopen doet voor je bedrijf, betaal je ook btw. Die btw mag je aftrekken van de btw die je moet afdragen. Hierdoor kan het soms voor komen dat je netto niets hoeft te betalen, of zelfs btw terugkrijgt.

Wat zijn de btw-tarieven?

In Nederland kennen we verschillende btw-tarieven. Het standaard btw-tarief is 21%. De meeste producten en diensten vallen hier onder. We kennen het verlaagde btw-tarief van 9%. Dit was 6%, maar sinds 1 januari 2019 is dit 9%. Onder dit tarief vallen voedsel, agrarische producten, water, medicijnen, boeken en kunst.

Voor landen buiten de EU geldt het 0% btw-tarief. Je moet dit in je administratie opnemen en ook aangeven op je btw-aangifte.

Wanneer doe je btw-aangifte?

De meeste ondernemers doen per kwartaal btw-aangifte. Het is ook mogelijk om dit per maand of per jaar te doen. Dit moet je wel apart aanvragen bij de belastingdienst.

Let op, je krijgt geen brief van de belasting met wat je moet betalen, zoals bij je persoonlijke belastingaangifte. Betaal op tijd. De belastingdienst geeft flinke boetes voor te laat betalen.

Hoe bereken je de btw?

Je kunt de btw met de volgende formule berekenen:

(Prijs x btw-tarief)/100 = btw.

Stel dat je boeken verkoopt. Je koopt een boek in, voor €12,50. Over dit bedrag betaal je €1,03 aan btw. Dit noem je voorbelasting.

Je wilt het boek voor €15 verkopen.

De btw is dan (€15 x 9%)/100 = €1,35.

De klant betaald €16,35.

Je kunt ook terugrekenen. De formule voor het verlaagd btw- tarief is:

Verkoopprijs/1,09 = prijs (exclusief btw).

De formule voor het standaard btw-tarief is:

Verkoopprijs/1,21 = prijs (exclusief btw).

Stel dat je het boek verkoopt voor €16,95.

€16,95/1,09 = €15,55.

De btw die je moet afdragen is €16,95 – €15,55 = €1,40.

Bij het inkopen van het boek heb je €1,03 aan btw betaald. De btw die jij moet afdragen is €1,40 – €1,03 = €0,37.

ByIrene