Oppervlakte cirkel berekenen

Oppervlakte cirkel berekenen

door Irene

Waar heb je het voor nodig?

Oppervlaktes zijn nodig om te berekenen hoeveel materiaal je nodig hebt. Als je stenen moet hebben voor een straatje, of je wilt een muur beschilderen, dan wordt altijd gevraagd naar de oppervlakte. Voor vierkanten (en rechthoeken) is dit simpel, dat is gewoon lengte x breedte. Dus een straatje van 4 x 6 meter heeft een oppervlakte van 24 vierkante meter.

Maar het leven is niet alleen maar rechte hoeken en lijnen. Bijvoorbeeld het straatje van hierboven. Misschien wil je een cirkel in het midden met een andere kleur, dan moet je de oppervlakte van de cirkel berekenen zodat je het juiste aantal stenen besteld.

Een paar begrippen

De omtrek van een cirkel is de complete lengte van de cirkel. Als een cirkel een omtrek heeft van 200 meter, zou je 200 meter om de cirkel moeten lopen om terug te komen op je beginpunt. Dit is handig om te weten als je iets om een cirkel heen moet doen, bijvoorbeeld een fietsband om een wiel heen.
De oppervlakte van een cirkel is alles wat binnen de cirkel ligt. Dit is handig om te weten als je een cirkel moet beschilderen of bijvoorbeeld een cirkel moet leggen van stenen.

Om de omtrek of de oppervlakte van de cirkel te berekenen moeten we een aantal zaken weten.
We beginnen met de straal van de cirkel. Dit is de afstand van het middelpunt van de cirkel tot aan de rand van de cirkel.
De diameter van de cirkel is de afstand van 1 punt van de cirkel tot het tegenoverliggende punt op de cirkel. Oftewel twee x de straal.
En als laatste is pi (π) belangrijk voor onze berekeningen. Pi is een wiskundig, oneindig, getal wat bepaald wordt door de omtrek van een cirkel te delen door de diameter. Op dit moment is Pi berekend tot meer dan 1 miljoen getallen achter de komma, maar voor normaal gebruik gaan we uit van 3,14.

Met deze informatie kunnen we de omtrek en oppervlakte van een cirkel berekenen.

De omtrek van een cirkel

De omtrek van een cirkel is met de informatie de we hebben heel simpel te berekenen. Namelijk (2 x de straal) x Pi, oftewel (de diameter x Pi).

De oppervlakte van een cirkel

De oppervlakte van een cirkel is net zo simpel te berekenen namelijk met de formule (straal x straal) x Pi.

Voorbeeld

In het straatje van hierboven willen we een cirkel hebben van 3 meter breed. Dat is dus onze diameter. De straal is dan 1,5 meter, hiermee wordt de oppervlakte (150 cm x 150 cm) x Pi, oftewel 70.686 vierkante centimeter (7,069 vierkante meter).

Op deze manier kan je makkelijke bepalen hoeveel stenen je nodig hebt van elke kleur.

Nog meer informatie en een heel handige calculator kan je vinden op maatmeten.nl

ByIrene